Over ons

Oosthoek Beleggingen o.g. B.V. is een actieve en betrouwbare partner bij de aan- en verkoop van onroerend goed.

Oosthoek Beleggingen onderscheidt zich door haar transparante manier van werken, slagkracht en kennis van de markt. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een groot relatienetwerk van financiële instellingen, particuliere beleggers, beheerders en ontwikkelaars.

Oosthoek Beleggingen verwerft onroerend goed voor eigen portefeuille maar bemiddelt ook bij de aan- en verkoop voor derden. Dit gebeurt landelijk, zowel voor wat betreft bedrijfsmatig onroerend goed als woningen.

Ruime ervaring van de onroerend goed markt, kennis en know how maken Oosthoek Beleggingen B.V. tot een aantrekkelijk partij om tot zaken te komen.

Aansprakelijkheid van de verstrekte objectinformatie en internetsite

Oosthoek Beleggingen B.V. zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuist vermelde informatie. Alhoewel alle informatie met de grootste zorg samen wordt gesteld kunnen er geen rechten worden ontleend aan de door Oosthoek Beleggingen B.V. verstrekte verhuurinformatie en/of de informatie vermeld op de internetsite (www.oosthoekbeleggingen.nl).

Object- / Verhuurinformatie

De door Oosthoek Beleggingen B.V. verstrekte objectinformatie op de internetsite (www.oosthoekbeleggingen.nl) en/of de verhuurinformatie (schriftelijk) is met de meeste zorg samen gesteld. De informatie mag niet worden beschouwd als aanbieding, offerte of als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door eigenaar. De gegevens zijn met zorg samengesteld. Voor eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Maten zijn indicatief. Niets van de op de internetsite (www.oosthoekbeleggingen.nl) vermelde informatie dan wel verhuurinformatie mag zonder toestemming van Oosthoek Beleggingen B.V. worden verspreid onder derden. Het is absoluut niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Oosthoek Beleggingen B.V. koop/verhuurobjecten aan partijen aan te bieden. Financieel geleden schade zal worden verhaald op de veroorzaker ervan.

Acquisitie

Het wordt door Oosthoek Beleggingen B.V. niet op prijs gesteld als door collega makelaars, verhuurbureaus, bemiddelingbureaus, dagbladen en of andere instanties met commercieel oogmerk wordt gereageerd op de verhuuradvertenties op de internetsite (www.oosthoekbeleggingen.nl).

Privacy beleid huurders

Bij een succesvolle bemiddeling zal door verhuurder aan huurder de volgende zaken worden gevraagd: alle gebruikelijke NAW-gegevens, kopie van een geldig legitimatiebewijs, opgave van een salarisspecificatie en/of een werkgeversverklaring. Oosthoek Beleggingen B.V. zal indien zij dit nodig acht, verstrekte informatie naar waarheid controleren. Huurders zullen worden opgenomen in het huurderbestand van Oosthoek Beleggingen B.V.. Oosthoek Beleggingen B.V. zal de huurdergegevens nimmer anders gebruiken dan voor haar beroepsuitoefening benodigd is.